Guatemala

Sözlük

Guatemala Kahvesinin Özellikleri

Temmuz 20, 2022 769

Tarih boyunca Guatemala kahvelerini eşsiz kahveler olarak tanımlayan pek çok kişi olmuştur. Bu vadiler, göller, volkanlar ülkesinin sahip olduğu mikro iklim, topraklarının büyük mineral zenginliği, Pasifik ve Atlantik…